Disclaimer
Op geen enkele wijze kunnen er rechten ontleend worden aan de via het
programma verstrekte informatie. Voor het foutloos en ononderbroken
functioneren van deze site bieden wij geen garantie.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte gevolgen
van eventuele onjuistheden binnen dit programma, zelfs niet wanneer wij
tussentijds op de hoogte zijn gesteld van deze onjuistheden en/of even-
tuele gevolgen daarvan.